Правила акції
“Отримай весняні подарунки від «Молокія»!”
(надалі – Правила Акції)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рекламна акція “Отримай весняні подарунки від «Молокія»!” (далі – «Акція») проводиться ПрАТ "Тернопільський молокозавод" (код ЄДРПОУ 30356917), місцезнаходження: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, буд. 28 (далі – «Організатор»).
1.2. Виконавцем Акції є ТОВ «Постмен-Україна» (код ЄДРПОУ 33308175), місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 80 (далі – «Виконавець»).
1.3. Зі строком, місцем проведення та умовами Акції Учасники Акції можуть ознайомитися на сайті: http://promo.molokija.com (далі – Сайт Акції). Правила Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом всього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті Акції, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил Акції.
1.4. Терміни та поняття, які використовуються в даних Правилах Акції:
1.4.1. Акційний день - астрономічна доба з 00 годин 00 хвилин 00 секунд до 23 годин 59 хвилин 59 секунд за київським часом.
1.4.2. Термін реєстрації - період протягом 10 (десяти) календарних днів включно з датою проведення розрахункової операції, зафіксованої у фіскальному чекові.
1.4.3. Щоденний розіграш - комплекс заходів, пов'язаних з визначенням переможців за допомогою сайту random.org.
1.4.4. Фіскальний чек - документ, який видає касовий апарат при купівлі товарів. Обов’язковими реквізитам фіскального чека є назва та адреса господарської одиниці, ціна продукції, дата та час розрахункової операції, порядковий номер касового чека та реєстраційний номер касового апарата.

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Акція проводиться Організатором на всій території України крім Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (далі – «Територія проведення Акції»).
2.2. Акція діє в період з 11 березня 2019 року до 30 квітня 2019 року включно (далі – «Строк проведення Акції»).
2.3. Згідно Ст. 8 Закону України «Про рекламу» Організатор залишає за собою право змінювати період проведення акції без попереднього повідомлення учасників.
2.4. В Акції бере участь наступна продукція ТМ “Молокія” :
1. Молокія Йогурт білий густий 1,6% жиру, 330 г.
2. Молокія Йогурт білий питний 1,6% жиру, 430 г.
3. Молокія Йогурт білий питний 1,6% жиру, 900 г.
4. Молокія Йогурт білий безлактозний густий 2,5% жиру, 330 г.
5. Молокія Йогурт білий безлактозний питний 2,5%, жиру 430 г.
6. Молокія Йогурт білий по-грецьки густий 8% жиру, 330 г.
7. Молокія Йогурт білий + пробіотики густий 2,5% жиру, 330 г.
8. Молокія Йогурт білий + пробіотики 2,5% жиру, 430 г.
9. Молокія Йогурт білий нежирний питний 0,05% жиру, 900 г.
далі разом – Акційна Продукція.
2.5. Учасник Акції не вносить жодної додаткової плати, пов’язаної з участю в Акції, окрім вартості Акційної Продукції, яка діє на момент її придбання. Придбання Акційної Продукції під ТМ “Молокія” не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
3.1. Участь в Акції можуть брати дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції виповнилося 18 років та які проживають на Території проведення Акції.
3.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам п.3 цих Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.
3.3. До участі в Акції не допускаються працівники функціональних підрозділів Організатора, Виконавця, члени їх родин, а також треті особи та члени їх родин, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції.
3.4. В Акції не можуть приймати участь неповнолітні особи, особи з обмеженою дієздатністю та особи, які проживають поза Територією проведення Акції.
3.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
  • дотримуватися вимог цих Правил Акції та норм чинного законодавства України;
  • вказувати повні, коректні та достовірні відомості, необхідні для участі в Акції;
  • зберігати оригінали фіскальних чеків на придбану Продукцію до моменту отримання Подарунків Акції.
3.6. Беручи участь в Акції, учасник Акції погоджується й підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.
3.7. Організатор та Виконавець Акції залишають за собою право відсторонити від участі в Акції або відмовити у врученні Подарунка, якщо Учасник Акції: надав недостовірні дані або якщо надані контактні дані є некоректними через помилки при заповненні анкети; не повністю або неналежним чином виконує умови участі в Акції, перелічені в розділі 4 даних Правил, або будь-які інші вимоги даних Правил Акції.
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для участі в Акції необхідно:
4.1.1. Протягом Строку проведення Акції придбати одним фіскальним чеком будь-які дві одиниці Акційної Продукції, перелічені в пункті 2.4 цих Правил.
4.1.2. На сторінці Сайту Акції http://promo.molokija.com заповнити анкету Учасника, вказавши ім’я, прізвище, номер мобільного телефону, дату та час проведення розрахункової операції, вказані у фіскальному чеку та завантажити фотографію фіскального чека на сторінку Сайту Акції http://promo.molokija.com.
4.1.3. Учасникам заборонено вказувати псевдоніми, вигадані або спотворені імена. Це може стати підставою для відмови у врученні Подарунка.
4.1.3. Зберігати фіскальний чек до моменту отримання Подарунків Акції.
4.2. Учасник може зареєструвати за Акційний День не більше одного фіскального чека.
4.3. Повторна реєстрація одного і того ж фіскального чека не допускається.
4.4. Зареєстровані фіскальні чеки, термін реєстрації яких сплив, автоматично вибувають зі щоденного розіграшу.
4.5 Перевірка фіскальних чеків забезпечується Виконавцем та Організатором Акції.
4.6. Організатор та Виконавець мають право виключити усі без виключення реєстрації та у подальшому відмовляти в участі в Акції особам в наступних випадках:
4.6.1. У разі виявлення спроб повторної реєстрації одного й того ж фіскального чека різними особами;
4.6.2. У разі виявлення реєстрації Учасником двох або більше фіскальних чеків протягом одного Акційного Дня.

5. ПОДАРУНКИ АКЦІЇ.

5.1. Щоденний подарунковий фонд складається з 30 предметів, а саме:
1. Пароварка SATURN ST-EC1179 Green – 3 (три) шт.
2. Фітнес-блендер Kenwood SB 055 WG Smoothie 2GO – 3 (три) шт.
3. Ваги кухонні ROTEX RSK11-G – 3 (три) шт.
4. Термочашка CREMA – 3 (три) шт.
5. Сумка-кулер FROSTY – 3 (три) шт.
6. Ланч-бокс Spiga – 3 (три) шт.
7. Пляшка для води Sky – 3 (три) шт.
8. Вимірювальний набір з 7-ми предметів – 3 (три) шт.
9. Набір для салатів Shakey – 3 (три) шт.
10. Еко-чашка з бамбукових волокон – 3 (три) шт.
далі разом – Подарунки Акції.
5.2. Подарунковий фонд формується виключно за рахунок Організатора Акції та з метою надання Подарунків Переможцям Акції.
5.3. Усі Подарунки Акції є власністю Організатора Акції та вручаються Переможцям Організатором Акції.
5.4. Зовнішній вигляд Подарунків Акції може відрізнятися від зображених у рекламних матеріалах Організатора.
5.5. Організатор і Виконавець не несуть будь-якої відповідальності щодо подальшого використання Переможцями Акції предметів з подарункового фонду та не компенсують жодних витрат, пов'язаних з їх використанням.
5.6. Учасник Акції, отримуючи відповідний Подарунок, розуміє, що такий Подарунок є доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку згідно з вимогами діючого законодавства України. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Учасниками Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Подарунків Акції.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

6.1. Визначення Переможців відбувається в результаті Щоденного розіграшу кожного Акційного дня протягом Строку проведення Акції, за виключенням першого Акційного дня 11 березня 2019 року.
6.2. У щоденному розіграші беруть участь фіскальні чеки, зареєстровані протягом попереднього Акційного дня.
6.3. Переможцями щоденного розіграшу є перших 30 учасників зі списку, сформованому за допомогою random.org, які дотрималися умов участі, перелічених в розділі 4 даних Правил Акції та можуть вважатися учасниками розіграшу згідно з вимогами, переліченими у розділі 3 даних Правил Акції.
6.4. Після визначення результатів щоденного розіграшу Організатор та Виконавець перевіряють автентичність зареєстрованих фіскальних чеків. Організатор або Виконавець має право вимагати у Переможця розіграшу інших документів, які підтверджують повне виконання Правил Акції.
6.5. Після процесу перевірки Виконавець зв'язується з Переможцями Акції та з'ясовує дані для відправки Подарунків Переможцям Акції та публікує результати щоденного розіграшу на сторінці Сайту Акції http://promo.molokija.com/winners
6.6. Якщо Виконавець не може зв'язатися з Переможцем Акції за вказаним під час реєстрації номером телефону протягом доби з моменту спливу строку реєстрації фіскального чеку, Переможець Акції втрачає право отримати Подарунок, а Виконавець має право вручити Подарунок особі, яка за результатами розіграшу отримала номер 31 і нижче.
6.7. Для отримання Подарунків Акції Переможцю Акції необхідно: надати скановану копію або фотографію паспорта громадянина України (сторінки 1, 2) та копію ідентифікаційного коду.
6.7.1. У разі відмови Переможця Акції у наданні копій документів Переможець втрачає право отримати Подарунок, а Організатор та Виконавець має право вручити Подарунок особі, яка за результатами розіграшу отримала номер 31 і нижче.
6.7.2. Якщо Переможець не надав копії вказаних у п.6.7. документів протягом доби з моменту сповіщення про перемогу в розіграші, Переможець втрачає право отримати Подарунок, а Організатор та Виконавець має право вручити Подарунок особі, яка за результатами розіграшу отримала номер 31 і нижче.
6.8. Результати Щоденного розіграшу публікуються протягом двох діб з моменту завершення Акційного дня, коли Учасник зареєстрував фіскальний чек.
6.9. Результати Акції, зафіксовані Організатором, є остаточними і не можуть бути змінені чи будь-яким чином оскаржені.

7. ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ

7.1. Подарунки вручаються відповідно до місця, яке Переможець Акції отримав за результатами розіграшу, а саме:
Місця 1, 2, 3: Пароварка SATURN ST-EC1179 Green.
Місця 4, 5, 6: Фітнес-блендер Kenwood SB 055 WG Smoothie 2GO.
Місця 7, 8, 9: Ваги кухонні ROTEX RSK11-G.
Місця 10, 11, 12: Термочашка CREMA.
Місця 13, 14, 15: Сумка-кулер FROSTY.
Місця 16, 17, 18: Ланч-бокс Spiga.
Місця 19, 20, 21: Пляшка для води Sky.
Місця 22, 23, 24: Вимірювальний набір з 7-ми предметів.
Місця 25, 26, 27: Набір для салатів Shakey.
Місця 28, 29, 30: Еко-чашка з бамбукових волокон – 3 (три) шт.
7.2. Відправка Подарунків відбувається протягом наступних семи днів з моменту завершення Акційного дня.
7.3. Подарунки Акції вважаються врученими Переможцям Акції з моменту їх передачі Організатором логістичній службі.
7.4. Організатор та Виконавець не надають Переможцям Акції грошової чи будь-якої іншої компенсації в обмін на Подарунок Акції.
7.5. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за втрату чи пошкодження Подарунка під час доставки логістичною службою.
7.6. Якщо Переможець щоденного розіграшу відмовляється від Подарунка, Виконавець має право віддати подарунок особі, яка за результатами розіграшу отримала номер 31 і нижче.
7.7. У разі не отримання Організатором документів, визначених в п.6.5. цих Правил Акції та не виконання інших умов, необхідних для отримання Подарунка, Подарунок визнається незатребуваним Переможцем Акції. При цьому Подарунок не може бути затребуваний Переможцем повторно.
7.8. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Переможцями Подарунків та не відповідають за життя, здоров’я та безпеку Переможців Акції під час використання Подарунків та не можуть залучатися до вирішення суперечок з цього приводу.
7.8. У разі неможливості вручення Подарунків Акції, вони визнаються незатребуваними, і Організатор має право розпорядитися ними на власний розсуд.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Зворотній зв’язок з Переможцем Акції Виконавець Акції забезпечує за допомогою номеру телефона, який був вказаний в анкеті учасника під час реєстрації на сайті http://promo.molokija.com.
8.2. Інформацію стосовно умов участі, визначення Переможців Акції та надання Подарунків Акції можна отримати за номером телефону: 0 800 502 471.
8.3. Всі без виключення Учасники Акції самостійно сплачують будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції, включаючи, але не обмежуючись витратами, пов'язаними з доступом та користуванням мережею Інтернет та послугами логістичних операторів.
8.4. Організатор та Виконавець Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі в Акції будь-кого з Учасників Акції.
8.5. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за:
8.5.1. Не ознайомлення з цими Правилами, подарунковим фондом, умовами участі та правилами отримання Подарунків.
8.5.2. Неналежне виконання Учасниками та Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах.
8.5.3. Неможливість отримання Подарунків Акції відповідними Переможцями Акції у зв’язку з втратою зареєстрованого на сайті http://promo.molokija.com фіскального чека.
8.5.4. Неможливість отримання Подарунків Акції Переможцем Акції, що сталося через можливі збої в роботі логістичних служб.
8.5.5. Якщо фіскальний чек не був збережений у вигляді, достатньому для чіткого розпізнавання дати та часу проведення розрахункової операції з купівлі двох одиниць Акційної Продукції ТМ "Молокія", або в Організатора чи Виконавця виникають сумніви щодо достовірності фіскального чека, такі фіскальні чеки вважатимуться недійсними. Рішення Організатора стосовно недостовірності пред’явлених фіскальних чеків є остаточним.
8.5.6. За неналежне використання Подарунків Акції.
8.5.7. Будь-які можливі збої в роботі Сайту Акції http://promo.molokija.com, помилки операторів електронного та телефонного зв’язку, технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції, а також будь-які інші можливі технічні збої в роботі операторів мобільного зв’язку.
8.6. Беручи участь в Акції, Учасник/Переможець Акції, зокрема, підтверджує свою згоду з наступним:
Організатор та Виконавець мають право на будь-якому етапі Акції змінити Офіційні Правила Акції.
Учасник підтверджує свою згоду на здійснення Організатором та Виконавцем Акції (їх уповноваженими представниками) і (або) третіми особами за завданням Організатора чи Виконавця збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.
Грошовий еквівалент заохочення або заміна Подарунків іншим благом не здійснюється. Всі Подарунки обміну та поверненню не підлягають.
Учасник/Переможець Акції, отримуючи відповідний Подарунок, розуміє, що таке заохочення є доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку згідно з вимогами діючого законодавства України.
8.7. Учасник/Переможець Акції має право відкликати згоду на обробку персональних даних Учасника/Переможця Акції, надіславши повідомлення про відкликання за адресою: promo@molokija.com. Відкликання надаються письмово у вільній формі. Відкликання згоди на обробку персональних даних автоматично виключає Учасника з участі в Акції/отриманні Подарунків.
8.8. Організатор та Виконавець залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами Акції.
8.9. Беручи участь у Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з даними Офіційними Правилами Акції.
8.10. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

Номер телефону гарячої лінії: 0-800-502-471
*Акція діє з 11 березня до 30 квітня 2019 року на території України, крім АРК та тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.