Офіційні правила рекламної Акції «Кухня твоєї мрії»

(надалі — Акція)

1. Організатор та Виконавці Акції

Організатором Акції є ПрАТ «Тернопільський молокозавод» (надалі — «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 46010 м. Тернопіль. вул. Лозовецька, 28 ЄДРПОУ 30356917
1.1. Виконавцем Акції є ТОВ «БРЕНДІ» (надалі — «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1-Б, офіс 203, ЄДРПОУ: 41579044.


2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції

2.1. Метою проведення Акції є збільшення обсягів продажу продукції під ТМ «Молокія», привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності.
2.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – Правила) розміщуються на сайті www.promo.molokija.com (надалі – Сайт) у межах строку проведення акції.
2.3. Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання продукції під ТМ «Молокія» не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.
2.4. Стисла інформація про строки проведення Акції, її скорочені правила та умови буде доступна:
- на спеціальній стрічці або стікері з написом «Акція» на продукції, яка бере участь у Акції та вказана у п.4.1. цих Правил;
- в інформаційних листівках та плакатах у місцях продажу продукції ТМ «Молокія», яка бере участь у Акції;
- за телефоном «гарячої лінії» 0-800-502-471 (графік роботи у будні з 09:00 до 18:00) у період з 01.04.2018 — 31.05.2018 включно. Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій України (далі гаряча лінія).


3. Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Акції

3.1. Строк проведення Акції: Акція триває (період безпосередньої реєстрації в Акції) з 00:00 годин 1 квітня 2018 року по 31 травня 2018 року включно або до моменту вичерпання Заохочень Акції, що вказані в п. 6.1.1. — 6.1.3. цих Правил (далі — «Строк проведення Акції»).
3.2. Строки визначення Переможців Акції, що отримають Заохочення, які вказані в розділі 6 цих Правил:
3.2.1. Заохочення № 1 — о 12:00 годині 04.06.2018 року серед Учасників Акції, які створили в повному обсязі та опублікували унікальне зображення дизайну кухні, що створено у інтерактивному конструкторі «Кухня твоєї мрії»;
3.2.2. Заохочення № 2 — кожного понеділка о 12:00 з 09.04.2018 р. до 04.06.2018 року включно, серед Учасників Акції, які за попередній тиждень (з 00:00:01 понеділка до 23:59:59 неділі) по відношенню до дати кожного розіграшу, зареєстрували мінімум 1 (один) і більше унікальних кодів з акційної продукції, де розміщений унікальний код;
3.2.3. Заохочення № 3 (Головний приз) — о 14:00 04.06.2018 року, серед Учасників Акції, які у межах Строку проведення Акції зареєстрували мінімум 5 (п’ять) і більше унікальних кодів з акційної продукції, де розміщений унікальний код.
3.3. Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим, території проведення антитерористичної операції та території, на якій здійснюються заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях України (надалі — «Територія проведення Акції») у відповідності до чинного законодавства України. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за вивезення упаковок продукції під ТМ «Молокія» зі спеціальним стікером з написом «Акція» за межі території проведення акції. Організатор та залучені ними треті особи надсилає (вручає) Заохочення Переможцям Акції лише в межах Території проведення Акції.


4. Продукція, яка бере участь в Акції

4.1. В Акції бере участь продукція, що виробляється Організатором, зазначена у п. 4.1.1 цих Правил зі спеціальним стікером з написом «Акція» (сукупно надалі іменується — «Акційна продукція») який містить в унікальний код (надалі — «Стікер»), що складається з комбінації цифр та літер.
4.1.1. Асортимент ТМ «Молокія», а саме визначенні асортиментні одиниці ТМ «Молокія»:
— Кефір 1,0% пляшка 0,9кг «Молокія »
— Кефір 2,5% пляшка 0,9кг «Молокія »
— Кефір 1,0% ПП 0,9кг «Молокія »
— Кефір 2,5% ПП 0,9кг «Молокія »
— Кефір 0% нежирний ПП 0,9кг «Молокія»
4.2. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.
4.3. Стікер може бути у вигляді наліпки з унікальним кодом (далі — Стікер з унікальним кодом). Претензії щодо відсутності Стікерів з унікальним кодом на Акційній продукції не приймаються.


5. Учасники Акції

5.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи — громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 14 років (від імені Учасників віком від 14 до 18 років виступають виключно їхні батьки або інші законні представники, такі Учасники можуть бути допущені до реєстрації у Акції за умови наявності письмової згоди їх батьків або інших законних представників на участь у Акції і прийняття цих Правил) (далі — «Учасник» або «Учасники»), мають номер мобільного телефону, що відповідає вимогам п. 7.2 цих Правил та які у межах Строку проведення Акції здійснили покупку Акційної продукції, що вказана в п. 4.1. Правил, та повністю погоджуються з умовами цих Правил.
5.2. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:
— іноземці та особи без громадянства;
5.3. Учаснику для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону, який використовується для реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил.
5.4. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:
- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
— вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;
— свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
— не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції;
— зберігати Стікери до 30.08.2018 та надати їх на вимогу Виконавця та/або Організатора акції для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил.
5.5. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Виконавцю та Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є здійснення Учасником реєстрації унікального коду з Стікерів на Сайті, згідно вимогам розділу 7 Правил.
5.6. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень, що вказані в розділі 6 цих Правил.
Увага! Будь-які дії Учасників щодо реалізації (продажу, обміну) та/або публічного оприлюднення інформації про унікальні коди, вказані на Стікерах, які стали відомі йому будь-яким чином, а також набуття та/або придбання інформації про унікальні коди, вказані на Стікерах, без придбання Акційної продукції вважаються порушенням умов цих Правил, а Учасник таким, що не відповідає вимогам цих Правил та не має права на отримання Заохочень, що вказані в розділі 6 цих Правил.


6. Фонд Заохочень

6.1 Фонд Заохочень Акції (надалі разом — Заохочення) складається з:
6.1.1 Заохочення № 1 — щомісячна доставка набору продукції ТМ «Молокія» до кінця 2018 року
6.1.1.1 в набір продукції ТМ «Молокія» входить:

— Йогурт «Ваніль» 1,4% ПП 0,7кг «Молокія»- 1шт
— Йогурт «Злаки» 1,4% ПП 0,7кг «Молокія» 1шт
— Йогурт «Мак-горіх» 1,4% ПП 0,3кг «Молокія» 1шт
— Йогурт «Полуниця-м’ята» 1,4% ПП 0,3кг «Молокія» 1шт
— Йогурт «Зелений чай» 1,4% ПП 0,3кг «Молокія» 1шт
— Йогурт білий 1,6% ПП 0,9кг «Молокія » 2шт
— Йогурт густий, білий 1,6% стакан 0,33кг «Молокія» 2шт
— Кефір 1,0% ПП 0,9кг «Молокія » 1шт
— Кефір 2,5% пляшка 0,9кг «Молокія » 1шт
— Напій кефірний нежирний «Aйран I RUN» ПП 0,43кг «Молокія» 1шт
— Масло Селянське 72,5% фольга 0,2кг «Молокія» 2шт
— Молоко 2.5% ПП 0,9кг «До кави» 1шт
— Молоко 2.5% ПП 0,9кг «Казкове » 2шт
— Сир к/м 0,2% еколін 0,2кг «Молокія» 2шт
— Сир к/м 9,0% стабіло 0,4кг «Молокія» 1шт
— Сметана густа 12% стакан 0,33кг «Молокія » 2шт.
6.1.1.2 доставка продукції переможцям здійснюється на щомісячній основі з 05 червня до 31 грудня 2018 року включно;
6.1.1.3 загальна кількість щомісячних наборів продукції ТМ «Молокія» не більше ніж 5 (п'ять).
6.1.1.4 Заохочення № 1 отримують 5 (п’ять) переможців з найбільшою кількістю за кількістю отриманих відзнак «Лайк» до публікації на Facebook сторінці Учасника на момент закінчення акції в межах Строку проведення Акції.
6.1.1.5 Загальна кількість та асортимент Заохочень може бути змінена за самостійним рішенням Організатора шляхом одностороннього внесення відповідних змін до цих Правил.

6.1.2 Заохочення № 2:
6.2 електрону подарункову карту від магазину Comfy (ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД», код в ЄДРЮОФОПГФ 36962487) номіналом 200,00 грн. (двісті гривень 00 копійок) — 460 штук.
6.3 електрону подарункову карту від магазину Comfy ( ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД», код в ЄДРЮОФОПГФ 36962487) номіналом 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 копійок) — 450 штук.
6.4 електрону подарункову карту від магазину Comfy( ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД», код в ЄДРЮОФОПГФ 36962487) номіналом 1000,00 грн. (тисяча гривень 00 копійок) — 90 штук.
6.5 Електронну подарункову карту (далі — ПК) від магазину Comfy(ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД")(надалі Партнер)— унікальний промо-код (набір символів), який надає можливість його пред’явнику придбати товари та послуги в мережі фізичних магазинів «Comfy» на суму, що дорівнює номіналу ПК.
Увага! Строк дії карти — 10 квітня 2019. У разі не використання відповідним Переможцем Акції ПК у вказаний строк, такий Переможець Акції втрачає право на отримання послуг за цим сертифікатом та не має права на отримання будь-яких виплат та компенсацій від Організатора/Виконавця Акції.
6.6 Порядок і правила використання Заохочень № 2 описані на офіційному сайті партнера та за гіперпосиланням https://comfy.ua. Заохочення № 2 можуть бути використані для отримання (купівлі) обмеженого переліку товарів в мережі фізичних магазинів «Comfy» за адресами https://comfy.ua/shops.html. Магазин Comfy (ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД") залишає за собою право змінювати порядок і правила використання своїх електронних ПК (Заохочення № 2), у зв’язку з чим Організатор та Виконавець Акції не бере на себе жодної відповідальності щодо можливої не згоди Учасників з порядком використання ПК в магазині Партнера і не зобов’язаний врегульовувати можливі претензії Учасників та вирішувати будь-які інші питання, пов’язані з використанням переможцями Заохочень № 2. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився в повному обсязі з правилами використання Заохочень № 2 в магазині партнера зрозумів їх зміст та підтверджує повну й безумовну згоду з ними.
6.7 Учасник самостійно несе відповідальність за розголошення будь-яким третім особам коду електронного ПК магазину Партнера,, що надсилається йому у приватному повідомленні Організатором.. Організатор звільняється від відповідальності за наслідки втрати чи передачі Учасником коду такої електронної ПК третій особі. Втрачений код електронної ПК відновленню не підлягає. Організатор не несе відповідальності за зміну правил використання електронних ПК в магазинах Партнера.

6.8 Заохочення №3 (Головний приз) (далі – «Заохочення №3») — подарункова карта номіналом 100 000 грн.
6.9Під 100 000 грн. мається на увазі ПК номіналом 100 000 грн. – карта, яка надає можливість його пред'явнику придбати товари та послуги в мережі фізичних магазинів “Comfy” та Інтернет-магазині https://comfy.ua на суму, у розмірі 100 000 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.).

6.10 Під 100 тисяч причин обрати кефір — мається на увазі, що учасник акції може виграти 100 тисяч грн., з яких кожна 1 (одна) гривня — 1 (одна) причина купити Кефір і таких причин 100 тисяч.
6.11 УВАГА! Детальні характеристики та умови вручення Заохочення № 3 визначаються Організатором Акції, дата та час вручення Заохочення № 3 узгоджуються між Організатором та Учасником, який отримав право на Заохочення № 3. Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Заохочення № 3, забезпечується Виконавцем Акції відповідно до вимог законодавства України. Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість.
6.12 Характеристики Заохочень, зазначених в цьому розділі Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Організатора. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та на акційній сторінці Сайту. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.
6.13 Грошовий еквівалент Заохочень № 1, 2 не нараховується та не виплачується. Всі Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасниками скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
6.14 Заохочення можуть бути отримані Учасниками, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.


7. Умови участі в Акції та умови визначення Учасників, які мають право на отримання Заохочень

7.1 Для того щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 5 даних Правил, необхідно у межах Строку проведення Акції, що визначений в п. 3.1. Правил, придбати від однієї (одна і більше) будь-яких одиниць Акційної продукції, що визначена в п.4.1. цих Правил, знайти в упаковці Стікер з унікальним кодом та зареєструвати код відповідно до вимог Правил.
7.2 Щоб одержати одне із Заохочень № 1 необхідно:
● на сторінці «Кухня твоєї мрії» Сайту за допомогою інтерактивного конструктора «Кухня твоєї мрії» створити з 17 квітня 2018 року по 31 травня 2018 року включно в повному обсязі та опублікувати унікальне зображення дизайну кухні на сторінці Учасника у соціальній мережі Facebook;
● заповнити всі обов'язкові поля на Сайті: www.promo.molokija.com.
7.3 Для отримання можливості одержати одне Заохочення № 2 необхідно:
● знайти на упаковці Акційної продукції Стікер;
● зареєструвати на момент розіграшу не менше 1 (одного) Кода за попередній календарний тиждень (з 00:00:01 понеділка до 23:59:59 неділі) за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми), заповнивши всі обов’язкові поля на Сайті: www.promo.molokija.com;
● заповнити всі обов’язкові поля на Сайті: www.promo.molokija.com;
● якщо при визначенні Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень №2 Учасник Акції не вказав свою Email адресу на Сайті www.promo.molokija.com, Учасник Акції має три доби для заповнення всіх обов’язкових полів на Сайті www.promo.molokija.com;
● для одержання електронної подарункової картки від магазину Comfy (ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД», код в ЄДРЮОФОПГФ 36962487) номіналом 1000,00 грн. (тисяча гривень 00 копійок) Учасник Акції зобов’язаний протягом трьох діб з моменту отримання повідомлення про необхідність надати додаткові дані надіслати на адресу електронної пошти promo@molokija.com наступну інформацію: прізвище ім’я по-батькові, скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру.
УВАГА! Код із Стікеру, який складається з цифр та літер, можливо зареєструвати за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми), заповнивши всі обов’язкові поля на Сайті: www. promo. molokija. com, або відправивши Код у вигляді SMS на короткий номер: 636*.
7.4 Для отримання можливості одержати Заохочення № 3 необхідно:
● знайти на упаковці Акційної продукції Стікер;
● зареєструвати з 1 квітня 2018 року по 31 травня 2018 року включно не менше 5 (п'яти) Кодів за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми), заповнивши всі обов'язкові поля на Сайті: www.promo.molokija.com.
УВАГА! Код із Стікеру, який складається з цифр та літер, можливо зареєструвати за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми), заповнивши всі обов’язкові поля на Сайті: www. promo. molokija. com, або відправивши Код у вигляді SMS на короткий номер: 636*;
● забезпечити у межах Строку проведення Акції можливість отримання вхідних дзвінків на номер мобільного телефону, який вказувався при реєстрації Кодів.
УВАГА! Під час реєстрації на Сайті або реєстрації Коду у вигляді SMS на короткий номер 636*, Учасник може вказати лише номер українського GSM-оператора, за виключенням номерів CDMA. Унікальні коди Учасників, які при реєстрації вказали номер телефону, підключеного до корпоративної мережі юридичних осіб, мають право приймати участь в розіграші Заохочень № 2 — № 3.
Після виконання процедури реєстрації кожного Коду за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) на Сайті або реєстрації Коду у вигляді SMS на короткий номер 636*, або у випадку неможливості реєстрації, Учасник отримає, відповідне повідомлення на Сайті, або в SMS, яке прийде у відповідь на реєстрацію Коду у вигляді SMS на короткий номер 636*.
При цьому відповідне поле для реєстрації Коду на Сайті або 1 (одне) SMS повідомлення на короткий номер 636* можуть одночасно вмістити лише один Код.
Код вважається зареєстрованим з моменту отримання Учасником відповідного повідомлення.
Увага! Учасник може зареєструвати не більше 5 коректних Кодів протягом однієї доби. При цьому, якщо Учасником буде введено некоректний Код (код, який не відповідає унікальному коду, зазначеному на Стікері та вимогам цих Правил) 5 разів протягом 1 (однієї) астрономічної доби, номер мобільного телефону такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції до 23:59:59 дня, протягом якого було введено некоректні Коди на умовах цього пункту Правил. У разі фіксації 3-х автоматичних блокувань за введення 5 некоректних Кодів за період Акції, номер мобільного телефону такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції, на весь Строк проведення Акції. Розблокування номеру мобільного телефона Учасника можливе лише за умови звернення такого Учасника до адміністратора Сайту, шляхом надіслання електронного листа з використанням форми «Зворотній зв’язок» на Сайті, при цьому, Учасник має обов’язково вказати причини реєстрації некоректних Кодів. Рішення про розблокування або не розблокування номер мобільного телефону приймається Організатором та/або Виконавцем виключно на підставі свого внутрішнього переконання після зазначення Учасником причини реєстрації некоректних Кодів та незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника.
Увага! Реєстрація Кодів від одного Учасника може проводитись лише з використанням одного номеру мобільного телефона.
Увага! По завершенню строку проведення Акції, зазначеного в п. 3.1. Правил або після закінчення фонду Заохочень Акції, Коди не реєструються.
7.5 Один Код може бути зареєстрований для участі в Акції лише 1 (один) раз.
7.6 Визначення Учасників, що мають право на отримання Заохочень, зазначених в п. 6.1. цих Правил (надалі — Учасник, який отримав право одержати Заохочення), проводиться наступним шляхом:
Заохочення № 1
Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень № 1, проводиться шляхом визначення рейтингу Учасників за кількістю отриманих відзнак «Лайк» до публікації на Facebook сторінці Учасника о 12:00 годині 04.06.2018 року.
Заохочення № 2
Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень №2, проводиться шляхом випадкової комп’ютерної вибірки серед всіх Учасників Акції, які за попередній тиждень (з 00:00:01 понеділка до 23:59:59 неділі) по відношенню до дати кожного розіграшу, зареєстрували мінімум 1 (один) унікальний Коди з Стікеру акційної продукції. Кожного понеділка, о 12:00 з 09.04.2018 до 28.05.2018 року включно щотижня визначаються 111 (сто одинадцять) Учасників Акції, кожен з яких здобув право отримати одне Заохочення №2, у разі виконання ними всіх умов цих Правил. У понеділок, о 12:00 04.06.2018 року визначаються 112 (сто дванадцять) Учасників Акції, кожен з яких здобув право отримати одне Заохочення №2, у разі виконання ними всіх умов цих Правил. Додатково, шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, проводиться визначення 100 (ста) резервних Учасників на отримання одного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.2 цих Правил, які виконали всі умови участі в Акції згідно пункту 7.3, необхідні для отримання одного Заохочення вказаного в пункті 6.1.2 цих Правил, та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання одного відповідного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.2 цих Правил, у разі відмови або невиконання зазначених у пункті 7.3 умов основним Учасником, який здобув право на отримання одного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.2 цих Правил, від отримання такого Заохочення, неможливості вручення такому Учаснику Заохочення вказаного в пункті 6.1.2 цих Правил та згідно пунктів 7.3, 8.1.12 цих Правил.
Заохочення № 3
Визначення Учасника Акції, який здобуває право на отримання Заохочення № 3, проводиться серед всіх Учасників Акції, які на момент розіграшу зареєстрували мінімум 5 (п’ять) унікальних Кодів з Стікерів Акційної продукції. 04.06.2018 року о 14:00 шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, визначається 1 (один) основний Учасник Акції, який здобув право на отримання одного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.3 цих Правил, у разі виконання ним усіх умов цих Правил. Під час визначення Учасника, який здобув право на отримання одного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.3 цих Правил, шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, проводиться визначення 5 (п’яти) резервних Учасників на отримання одного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.3 цих Правил, які виконали всі умови участі в Акції, необхідні для отримання одного Заохочення вказаного в пункті 6.1.3 цих Правил, та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання одного відповідного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.3 цих Правил, у разі відмови основного Учасника, який здобув право на отримання одного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.3 цих Правил, від отримання такого Заохочення, неможливості вручення такому Учаснику Заохочення вказаного в пункті 6.1.3 цих Правил, у тому числі згідно п. 8.1.12 Правил.
7.7 Інформацію про Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочення № 1-3, можна отримати на відповідній сторінці Сайту: www. promo. molokija. com «Переможці». Під інформацією мається на увазі ім’я, прізвище та перші 7 цифр мобільного телефону, включаючи код оператора мобільного зв’язку, вказані відповідними Учасниками Акції під час реєстрації Коду для участі в Акції.
7.8 Організатор/Виконавець не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з Реєстрацією Кодів чи участю в Акції.
7.9 Претензії від Учасників, щодо обов’язків Виконавця в рамках Акції (забезпечення роботи Сайту Акції, визначення Переможців, вручення Заохочень, за винятком Заохочення № 3, та таке інше), приймаються та розглядаються Виконавцем до 15.06.2018 р.
Претензії від Учасників, щодо обов’язків Організатора в рамках Акції (наявність Акційної продукції, наявність Стікерів на Акційній продукції, вручення Заохочення № 3, та таке інше), приймаються та розглядаються Організатором до 15.06.2018 р.
7.10 Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
7.11 Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.
7.12 Після надсилання Учасникам Заохочень № 2 представник Виконавця та/або залучених ним третіх сторін зв’язується з Учасником за телефоном, який був вказаний при реєстрації Коду на Сайті або при відправлені SMS повідомлення, та повідомляє про надсилання Заохочення.
Після визначення Учасника, який отримав право на одержання Заохочення № 3, представник Виконавця та/або залучених ним третіх сторін зв’язується з Учасником за телефоном, який був вказаний при реєстрації Коду, і просить надати документи, зазначені в п.8.2. цих Правил, Виконавцю на електронну адресу, вказану таким представником.
Увага! Проводиться запис телефонної розмови, передбаченої п.7.12 Правил, про що повідомляється Учасник у цих Правилах.
7.13. Всі Учасники Акції, в тому числі Учасники Акції, які здобули право на отримання Заохочень № 1-3 самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Акції і отриманням Заохочень № 1-3.


8. Порядок та строки отримання Заохочень

8.1 Порядок та строки отримання Заохочень.

8.1.1 Інформацію про Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочення № 1-3, можна отримати на відповідній сторінці Сайту: www. promo. molokija. com «Переможці». У разі визначення Учасником, що здобув право на отримання відповідного Заохочення, особи у віці від 14 до 18 років, вручення Заохочень № 1-3 здійснюється батькам або законним представникам такого Учасника.

8.1.1.1 Вручення Заохочень № 1 проводиться Виконавцем та/або залученими третіми особами, які забезпечують реалізацію вручення Заохочень № 1 шляхом доставки або отримання на збутовій філії Організатора щомісячних наборів продукції ТМ «Молокія» за вказаною Учасником адресою на щомісячній основі з 05 червня до 31 грудня 2018 року включно.

8.1.1.2 Заохочення № 2 надсилаються Учасникам:
● електронна подарункова карта від магазину Comfy номіналом 1000,00 грн у вигляді Email повідомлення, що містить код електронної подарункової карти, протягом 10 діб з моменту визначення Учасника отримувачем відповідного Заохочення №2.

● електронні подарункові карти від магазину Comfy номіналом 200,00 та 500,00 грн у вигляді SMS повідомлення, що містить код електронної подарункової карти, протягом 10 діб з моменту визначення Учасника отримувачем відповідного Заохочення №2.
Для отримання Заохочень №2 потрібно виконати необхідні дії з вибору та придбання продукції, згідно правил мережі магазинів Партнера, або звернутися до мережі магазинів Партнера та перед придбанням продукції повідомити код сертифікату продавцю.

8.1.1.3 Вручення Заохочення № 3 здійснюється Організатором Акції або залученими ним третіми особами за попереднім погодженням місця, дати та часу з відповідним Учасником, який здобув право отримати Заохочення № 3, під час телефонної розмови з Організатором Акції, за умови надання документів, вказаних у п.8.2. цих Правил, та виконання інших вимог Правил, протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту пред’явлення таким Учасником переліку документів, що посвідчують особу (паспорт та інших документів) та виконання інших дій, вказаних у п.8.2. цих Правил відповідно до вимог Правил.

УВАГА! Виконавець/Організатор мають право в односторонньому порядку збільшити строк вручення Учасникам Заохочень.

8.1.2 В рамках цієї Акції один і той самий Учасник за один розіграш може отримати не більше одного Заохочення № 2, передбаченого даними Правилами.

8.2 Учасник, який отримав право на отримання Заохочення №2, а саме електронної подарункової картки від магазину Comfy (ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД», код в ЄДРЮОФОПГФ 36962487) номіналом 1000,00 грн. (тисяча гривень 00 копійок), для його отримання повинен протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Акції (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником) направити Виконавцю Акції електронною поштою на адресу: promo@molokija.com наступні документи/інформацію:

- Прізвище ім’я по батькові;

- Скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, у разі наявності;

- У разі визначення Учасником, який отримав право на одержання Заохочення, особи у віці від 14 до 18 років, такий Учасник надає вищевказані документи одного із батьків або іншого законного представника, із скан-копією підписаного одним із батьків або іншим законним представником письмового дозволу на отримання Заохочення особою у віці від 14 до 18 років, що зареєструвала відповідний Код, та документу, що підтверджує законність представництва від імені Учасника у віці від 14 до 18 років (свідоцтво про народження, у якому вказано особу, що надає дозвіл на участь в Акції, як одного із батьків Учасника у віці від 14 до 18 років; рішення органів опіки і піклування про призначення відповідної особи опікуном/піклувальником такого Учасника; рішення суду про призначення відповідної особи опікуном/піклувальником такого Учасника);

- Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Акції.

8.3 Учасник, який отримав право на отримання Заохочення №3, для його отримання повинен протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Акції (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником) направити Виконавцю Акції електронною поштою на адресу: promo@molokija.com наступні документи/інформацію:

- Скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією),

- Скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, у разі наявності,

- Інші документи/інформацію за необхідності, зокрема, але не обмежуючись, згоди на проведення фото/відео зйомки в рамках Акції та вручення Заохочень та використання матеріалів фото/відео зйомки Організатором акції на власний розсуд протягом невизначеного строку;

- У разі визначення Учасником, який отримав право на одержання Заохочення, особи у віці від 14 до 18 років, такий Учасник надає вищевказані документи одного із батьків або іншого законного представника, із скан-копією підписаного одним із батьків або іншим законним представником письмового дозволу на отримання Заохочення особою у віці від 14 до 18 років, що зареєструвала відповідний Код, та документу, що підтверджує законність представництва від імені Учасника у віці від 14 до 18 років (свідоцтво про народження, у якому вказано особу, що надає дозвіл на участь в Акції, як одного із батьків Учасника у віці від 14 до 18 років; рішення органів опіки і піклування про призначення відповідної особи опікуном/піклувальником такого Учасника; рішення суду про призначення відповідної особи опікуном/піклувальником такого Учасника).

- Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Акції.

8.4. В термін до 20.06.2018 року, Учасник, який отримав право на отримання Заохочення №3, зобов'язаний прибути за адресою 46010, ПрАТ "Тернопільський молокозавод" вул. Лозовецька 28, м. Тернопіль. з оригіналами документів, вказаних в п. 8.2 цих Правил та укласти Договір дарування з Виконавцем Акції на отримання Заохочення №3. Всі витрати, пов’язані з прибуттям Учасника, який отримав право на отримання Заохочення №3 за адресою 46010, ПрАТ "Тернопільський молокозавод" вул. Лозовецька 28, м. Тернопіль. оплачуються таким Учасником самостійно.

8.5. При відмові Учасника, який отримав право на отримання Заохочення № 3, вчинити зазначені в п. п.8.2, 8.3 цих Правил дії, Виконавець/Організатор, залишають за собою право відмовити у видачі Заохочення № 3.

8.6. У разі якщо документи, пред’явлені Учасником, викликають сумнів в їх достовірності і автентичності, Виконавець/Організатор залишає за собою право провести перевірку на предмет їх відповідності встановленим вимогам, і до отримання її результатів відповідне Заохочення № 3 не видавати.

8.7. У разі встановлення Виконавцем/Організатором факту подання недійсних і/або недостовірних документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов Правил проведення Акції, Заохочення № 3 не видається.

8.8. Право на отримання Заохочення № 3 у Учасника не виникає, а раніше виникле у такого Учасника право на отримання Заохочення № 3 припиняється при настанні наступних обставин:

● Учасник відмовився від отримання Заохочення № 3 та або не надав у вищевказані строки документи/інформацію, що вказані в 8.2. цих Правил;

● договір дарування між Учасником, який отримав право на отримання Заохочення № 3 і Виконавцем не укладений у строк, що вказаний в 8.3. цих Правил;

● в інших випадках передбачених даними Правилами.

8.9. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;


9. Обмеження

9.1 Одна особа має право брати участь в Акції з використанням лише одного номеру мобільного телефону. В разі виявлення використання однією особою більше одного номеру телефону для участі в Акції, така особа втрачає право на одержання будь-яких Заохочень в рамках цієї Акції.
9.2 Одна особа має право зареєструвати не більше 5 коректних Кодів протягом доби.
9.3 Ідентифікаторами для оцінки, чи належать декілька телефонних номерів одній особі, є проживання за однією адресою, співпадіння декількох даних, тощо.
9.4 Незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника вважається, що Учасник, який надіслав 5 некоректних Кодів протягом однієї доби, здійснив спробу підбору Кодів, номер мобільного телефону такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції до 23:59:59 дня, протягом якого було введено некоректні Коди на умовах цього пункту Правил.
У разі фіксації 3-х автоматичних блокувань за введення 5 некоректних Кодів за період Акції, номер мобільного телефону такого Учасника, автоматично блокується для участі в Акції, на весь Строк проведення Акції. Розблокування номера мобільного телефона такого Учасника, можливе лише за умови звернення такого Учасника до адміністратора Сайту, шляхом надіслання електронного листа з використанням форми «Зворотній зв’язок» на Сайті, при цьому, Учасник має обов’язково вказати причини реєстрації некоректних Кодів. Рішення про розблокування облікового запису Учасника приймається Організатором та/або Виконавцем, незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника.
9.5 Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не представлення на вимогу Організатора/Виконавця Акції Стікерів з унікальними кодами) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.


10. Додаткові умови Акції.

10.1 Заохочення можуть бути отримані Учасниками лише на умовах цих Правил.
10.2 Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасниками.
10.3 Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
10.4 Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.
10.5 Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.
10.6 Організатор/Виконавець залишає за собою право змінювати фонд Заохочень Акції та/або окремих видів Заохочень, або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами, шляхом внесення відповідних змін у Правила акції «Кухня твоєї мрії», розміщені на Сайті.
10.7 Зовнішній вигляд (колір, розмір) Заохочень, зазначений на рекламних матеріалах Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду (кольору, розміру) Заохочень, які можуть отримати Учасники.
10.8 Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Заохочень, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов’язків Учасниками, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.
10.9 Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на одержання Заохочень. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
10.10 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі — «Закон») Учасникам повідомляється:
10.10.1 Власником персональних даних Учасників є Організатор;
10.10.2 Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
10.10.3 З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, тощо;
10.10.4 З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
10.10.5 Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, а також технічний партнер Акції, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;
10.10.6 Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
10.10.7 Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;
10.10.8 Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;
10.10.9 Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
10.11 Беручи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (в т. ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при реєстрації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень/ (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Акції.
10.12 Учасник, що здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.
10.13 Правила Акції можуть бути змінені Організатором, про що буде повідомлено шляхом внесення відповідних змін у Правила акції «Кухня твоєї мрії», розміщені на Сайті.
10.14 Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Організатора у майбутньому.
10.15 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.


*Вартість відправки SMS-повідомлення на номер 636 становить 0,94 грн. для абонентів усіх національних GSM-операторів (тариф у гривнях з врахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5 % від вартості послуги без врахування ПДВ.) Сервіс тільки для повнолітніх абонентів всіх GSM —операторів. Технічний партнер: ТОВ «Старт-98», адреса:03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3, корп. 37. Тел. технічної підтримки 044 492 27 37 ( у будні з 9.00 до 18.00)